lbab.be

Nederland is niet zo tolerant als u denkt

Oranje Casino

Dit artikel zal de volgende stelling bespreken:
“Nederland is niet zo tolerant als u denkt!”

Dit is een uitspraak die ik bij de afgelopen discussieavond een vrouw hoorde plaatsen. Ik heb hem opgeschreven om te onthouden. Ik vind het namelijk een interessante uitspraak met een diepere betekenis.

Nederland wordt in de wereld gezien als ‘dat tolerante landje in Europa’. Het landje waar alles mag: softdrugs, prostitutie, abortus en zelfs euthanasie (als is dat laatste nog niet in alle landen van de wereld bekend. Wellicht een tip voor het nieuwe exportproduct van Nederland.

Als voorzitter van de Landelijke Beroepsgroep voor Andersdenkende Belangen moet ik toegeven dat deze tolerante karakteristieken die vaak aan Nederlanders worden toegeschreven, niet meer van hetzelfde niveau zijn als voorheen. Ik ben het dus eens met de mevrouw van bovenstaande uitspraak. Kijk  maar naar de PVV.

Ik ben van mening dat de jaren ’90 waarschijnlijk het hoogtepunt vormden in ons niveau van tolerantie. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Zonder te ver uit mijn boekje te treden, kan ik zeggen dat de positie van ‘andersdenkenden’ zeker is verslechterd in Nederland. Sommigen noemen dit de “vertrutting” van de samenleving. Ik vind dit persoonlijk een vreselijk woord. Toch moet ik wel toegeven dat het hebben van een andere mening, perspectief of perceptie niet meer overal wordt gewaardeerd. Het is vaak zelfs beter om met de stroom mee te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, de positie van de vrouw, racisme of het hebben van een andere seksuele voorkeur. Het lijkt alsof de Nederlandse lijfspreuk ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ leidend is geworden. Iedereen met een afwijkende mening wordt niet gewaardeerd, tegengesproken en verworpen.

Neem bijvoorbeeld Silvana Simons. Buiten het feit dat ze als voormalige VJ bij een televisiezender voor jongeren wilt doorgroeien tot gerespecteerde politicus, maar tegelijkertijd zonder schaamte op de stoel zit bij het Roasten van Giel Beelen, heeft ze ook zeker wél respectvolle uitspraken gedaan.

Waar ze respect voor zou moeten krijgen, is het feit dat ze moedig genoeg is om verborgen racisme in onze samenleving aan te kaarten zodat er wat aan kan worden gedaan. Dit is geen vraag van ‘ja’ of ‘nee’. Het is niet een keuzemogelijkheid over wat je er van vindt. Dit gaat bovendien niet over degene die de boodschap brengt. Nee, wanneer dit wordt aangekaart, dient het worden geaccepteerd en dient er wat aan worden gedaan.

De Nederlander niet. De Nederlander gaat er hard tegenin. De discussie wordt niet geopend, maar de kraan van beledigingen en bedreigingen wordt vol opengezet. De arme klokkenluider kreeg alle narigheid over haar heen.

Dit past niet in een samenleving waar mensen hun mening kunnen uiten en delen. Dit past ook niet in een samenleving waar iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Dit is typische een reactie van een samenleving die oogkleppen op heeft, waarin iedereen met een afwijkende mening of perceptie de beerput wordt ingegooid.

Als ik mijn mening wél mag delen in Nederland, zeg ik graag: Ik vind het verwerpelijk.